Terberg Totaal Installaties
U bent hier: Home / Disciplines / Inspecties

Inspecties

Van elektrisch handgereedschap en computers tot noodstroomvoorzieningen en lichtinstallaties. In elk bedrijf zijn veel machines en installaties aanwezig. Vanuit de ARBO-wet zijn werkgevers verantwoordelijk voor veilige elektrotechnische installaties en daarop aangesloten toestellen en apparaten. Terberg helpt bedrijven deze verantwoordelijkheid te nemen. Met inspectie en preventief onderhoud verminderen wij storingen en uitval en zorgen wij voor een veilige werkomgeving voor mensen.

Veiligheidsregels en periodieke inspecties

NEN-normen beschrijven hoe elektrische installaties of apparatuur veilig worden gebruikt. De NEN-EN-50110 en NEN 3140 schrijven periodieke inspectie van elektrische installaties en apparaten voor. Dit verhoogt de veiligheid én de bedrijfszekerheid. Ook stelt NEN 3140 vakbekwaamheidseisen aan medewerkers die werken met elektrische installaties. Zij krijgen regelmatig instructie over veilig werken met elektronische middelen. Periodieke inspecties brengen gebreken, die gevolgen hebben voor arbeidsveiligheid en brandveiligheid, tijdig aan het licht, zodat ze weggenomen kunnen worden. Rapportage van deze inspecties toont aan dat al het mogelijke is gedaan om calamiteiten te voorkomen. De medewerkers van onze afdeling Inspecties zijn gekwalificeerd om alle benodigde periodieke inspecties aan bestaande elektrotechnische installaties uit te voeren.

DEKRA Certification B.V.

De DEKRA heeft een kwaliteitscertificaat opgesteld voor het inspecteren van elektrische installaties. Terberg is DEKRA-gecertificeerd. Daarmee zijn onze opdrachtgevers verzekerd van een onafhankelijke en deskundige inspectie. Wij maken altijd vooraf een inspectieplan. Hierin staat welke installatie wij inspecteren, de omvang, het doel en het gebruik. Ook vermeldt het plan of de installatie geschikt is voor een droge, vochtige, brandgevaarlijke of explosiegevaarlijke ruimte en of deze continue in bedrijf is of niet. En het beschrijft waar de installatie staat opgesteld, of de omgevingsomstandigheden zijn gewijzigd en wanneer en volgens welke voorschriften de inspectie wordt uitgevoerd. De inspectie zelf bestaat uit een controle door meting en beproeving en een visuele controle. Meten is weten: daarom doen wij een aantal metingen en steekproeven. Daarnaast doen wij aan de hand van een controlelijst ook een visuele inspectie, waarbij wij eventuele beschadigingen met het oog vaststellen.

Thermografische inspecties

Elektrische installaties geven veel warmte af. Soms zelfs teveel warmte, met stroomuitval en zelfs brand tot gevolg. Een thermografische inspectie kan dit voorkomen. Deze inspectie geeft een duidelijk beeld van de dynamische conditie van de installaties. Warmtebeelden tonen aan welke onderdelen oververhit zijn of waar zich slechte contacten bevinden. Potentiële storingen kunnen hierdoor tijdig worden opgelost. Terberg voert deze thermografische inspecties uit, zelfstandig of in aanvulling op de inspecties volgens de NEN-3140 en NEN-EN 50110-1. Daarmee wordt optimaal voldaan aan de eisen die steeds meer verzekeraars stellen. Omdat wij de metingen contactloos en onder belasting uitvoeren, kunnen de installaties gewoon doordraaien en blijft de overlast voor het bedrijfsproces minimaal.

Kwaliteit

Kwaliteit staat bij ons voorop. Onze medewerkers zijn DEKRA-gecertificeerd, om onafhankelijke NEN 3140 inspecties uit te voeren. De norm bepaalt ook dat bedrijven een installatieverantwoordelijke moeten aanwijzen. Door deze rol aan een van onze deskundige medewerkers uit te besteden, neemt Terberg deze zorg uit handen en voldoen onze opdrachtgevers aan alle eisen. Zo kunnen zij rekenen op goede en betrouwbare installaties.