Terberg Totaal Installaties

Inschrijfformulier Cursus Beheerder Brandmeldinstallaties

Kosten Ondergetekende meldt zich aan voor de cursus Beheerder BrandmeldInstallaties (voorheen Opgeleid persoon) conform het NIBHV, voor de prijs van € 580,00 per persoon exclusief BTW, inclusief lunches, cursusmateriaal en examen op de hieronder aangegeven data en gaat akkoord met de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld.
Locatie Terberg Totaal Installaties Utrecht B.V. IJSSELSTEIN
Cursusdata Eerste voorkeur datum:
Tweede voorkeurdatum:
Merk brandmeldcentrale:
Cursist Naam en voorletters: M / V
Geboortedatum:
Functie:
Telefoon:
E-mail:
Organisatie / Bedrijf Naam organisatie / bedrijf:
Contactpersoon:
Postadres:
Postcode: Plaats:
Telefoon: Fax:
Factuuradres:
Postcode: Plaats:

Ik ga akkoord met de onderstaande annuleringsregeling

Annuleringsregeling
  • Op deze overeenkomst zijn de algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van Terberg Totaal Installaties B.V. van toepassing. Annulering is alleen schriftelijk mogelijk.
  • Bij annulering binnen 4 weken doch maximaal 1 week voor aanvang cursus wordt 50% van het cursusbedrag gecrediteerd.
  • Bij verhindering van een cursist is het mogelijk om een vervanger(ster) deel te laten nemen. Wij verzoeken u dit schriftelijk aan ons te melden.
  • Terberg Totaal Installaties B.V. behoudt zich het recht de cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen en/of de cursusdata te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen.